Prijswijzigingen

PRIJSWIJZIGINGEN

Hoofdcwartier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien:

Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastin- gen en/of heffingen op verrichte diensten of geleverde zaken van toepassing zijn op de opdracht en/of dienst.

De inhoud van de opdracht bij instructie van de opdrachtgever wijzigt.

Sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Hoofdcwartier mag worden verwacht de werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.