Levering

LEVERING

Hoofdcwartier spant zich in om conform de in de overeenkomst vastgestelde termijn te leveren, conform de opdracht en de daarin vastgestelde hoeveelheden/ kwaliteit. Een opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien de opdrachtgever in het kader van de overeen- komst zaken (teksten, logo’s, beeldmateriaal, etc.) dient aan te leveren dan dient hij deze in voldoende mate, tijdig, deugdelijk en in goede staat aan te leveren.

Hoofdcwartier drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het druk- en printwerk. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de gegevens op het printwerk ligt altijd volledig bij opdrachtgever.

Kleurafwijkingen met de digitale proef kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Hoofdcwartier host websites niet zelf, maar kan adviseren of de hosting faciliteren. Hiervoor gelden de voor- waarden en opzegtermijnen van de provider.

Afwijkingen in het (eind) resultaat ten opzichte van het- geen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.