Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST OFFERTE EN BEVESTIGING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoofdcwartier aangeboden offertes, afspraken en overeenkomsten, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht (tegerlijkertijd) aan anderen dan door Hoofdcwartier wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij/zij Hoofdcwartier, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.


Hoofdcwartier

Bloemendalstraat 7
8011 PJ, Zwolle

06 5329 4180
info@hoofdcwartier.nl
www.hoofdcwartier.nl

Btw: NL20 3235 824 B01
Iban: NL39 INGB 0008 177 000
Bic: INGBNL2A

Laatste wijziging: januari 2020


Hoofdcwartier staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Zwolle onder Kvk nummer 5770 4848.